سامسونگ در MWC 2017 از محصول ناشناخته‌ای رونمایی می‌کند

سامسونگ در MWC 2017 از محصول ناشناخته‌ای رونمایی می‌کند
سامسونگ در MWC 2017 از محصول ناشناخته‌ای رونمایی می‌کند

تیزری منتشر کرده است که به رونمایی از محصول جدیدی در اشاره دارد؛ اما این محصول جدید، نخواهد بود.

سامسونگ در MWC 2017 از محصول ناشناخته‌ای رونمایی می‌کند

(image)

تیزری منتشر کرده است که به رونمایی از محصول جدیدی در اشاره دارد؛ اما این محصول جدید، نخواهد بود.

سامسونگ در MWC 2017 از محصول ناشناخته‌ای رونمایی می‌کند