دلیل انفجار گلکسی نوت 7 مشکل در باتری بوده است

دلیل انفجار گلکسی نوت 7 مشکل در باتری بوده است
دلیل انفجار گلکسی نوت 7 مشکل در باتری بوده است

یک هفته قبل از بیانیه رسمی سامسونگ، یک منبع آگاه اعلام کرده که دلیل انفجار گلکسی نوت 7، مشکل در باتری بوده و ایرادی در طراحی یا بخش نرم‌افزار نبوده است.

دلیل انفجار گلکسی نوت 7 مشکل در باتری بوده است

(image)

یک هفته قبل از بیانیه رسمی سامسونگ، یک منبع آگاه اعلام کرده که دلیل انفجار گلکسی نوت 7، مشکل در باتری بوده و ایرادی در طراحی یا بخش نرم‌افزار نبوده است.

دلیل انفجار گلکسی نوت 7 مشکل در باتری بوده است