تاریخ 50 ساله AMG را بشناسید

تاریخ 50 ساله AMG را بشناسید
تاریخ 50 ساله AMG را بشناسید

مرسدس-AMG در طول سالیان متمادی توانسته است به‌عنوان بازوی اسپرت مرسدس بنز، اعتبار زیادی به دست آورد. برای مرور ۵۰ سال سابقه پرافتخار AMG با یک فیلم کوتاه، همراه باشید.

تاریخ 50 ساله AMG را بشناسید

(image)

مرسدس-AMG در طول سالیان متمادی توانسته است به‌عنوان بازوی اسپرت مرسدس بنز، اعتبار زیادی به دست آورد. برای مرور ۵۰ سال سابقه پرافتخار AMG با یک فیلم کوتاه، همراه باشید.

تاریخ 50 ساله AMG را بشناسید